Politika

Do politiky jsem vstoupil v rámci parlamentních voleb v roce 2013 jako poradce tehdy ještě mladého hnutí ANO v oboru životního prostředí, členem hnutí ANO jsem od roku 2014. V témže roce jsem byl občany Prahy 4 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 4. Z pozice neuvolněného zastupitele jsem se věnoval zavádění principů tzv. místní Agendy 21 do naší městské části a problematice životního prostředí. Společně s kolegy jsme pro občany Prahy 4 uspořádali celkem 6 veřejných fór, kde občané mohli vyslovit své názory na fungování Prahy 4 a přispět tak k jeho vylepšení. V dubnu 2019 jsem byl zvolen uvolněným radním pro životní prostředí a místní Agendu 21, v roce 2022 jsem mandát obhájil. Pravidelně publikuji a také působím v redakční radě radničního časopisu Tučňák a dále se angažuji v komunitní činnosti, např. podpoře a obnově zahrádkářských kolonií.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Životní prostředí

V souladu s vizemi pro Prahu 4 se jako radní pro životní prostředí zaměřuji zejména na 1) zlepšení péče o zeleň, 2) zefektivnění úklidu a estetickou kultivaci veřejných prostranství (např. květnaté louky), 3) zásadní posílení významu vodního hospodářství zaváděním prvků zelenomodré infrastruktury, a v neposlední řadě na „neviditelné“, ale o to citlivější 4) omezení hlukové zátěže v naší městské části. A stejně jako v mé vodohospodářské praxi považuji za velmi důležitou racionální osvětu, ať už skrze své názory či při setkávání s občany. Vybrané střípky z mé práce si lze prohlédnout v obrazové galerii a z přiložených odkazů. Na tomto místě bych velmi rád poděkoval kolegům zastupitelům a především úředníkům, bez jejichž spolupráce a pomoci nelze agendu komunálního politika efektivně naplňovat. Těším se na další spolupráci.


 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Místní Agenda 21

Po zvolení do Zastupitelstva v roce 2014 jsem se začal věnovat rozběhu místní Agendy 21 na Praze 4, nejdříve jako člen komise Rady pro místní Agendu 21, později jako její předseda. Tento poměrně nový nástroj komunální politiky, který si již osvojila řad měst v Česku, napomáhá skrze názory a podněty občanů kultivovat veřejný prostor tím, že se občané aktivně podílejí na utváření politiky města nebo městské části, a to i v čase mimo volby. Na nové platformě PinCity tak mohou MČ upozornit na řadu „neviditelných“ problémů, které pak ona s větším či menším časovým zpožděním řeší. Občané mohli své podněty také vyjádřit na 6 veřejných fórech, konaných v různých čtvrtích Prahy 4, a mnohé z podnětů se skutečně podařilo realizovat. Mou snahou je v tomto trendu neustálého zlepšování komunikace s veřejností pokračovat a dále jej rozvíjet.


 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Mé názory

V obrazové galerii si můžete prohlédnout náhledy mých osobních i politických názorů na řešení konkrétních problémů či k tématům se vztahem k Praze 4. Jedná se o mé pravidelné příspěvky do radničního časopisu Tučňák a několik příspěvků do časopisů Naše Praha 4 a Vaše 4. Další příspěvky si je rovněž možné stáhnout ve formátu PDF z příslušných odkazů. Děkuji Vám za Vaše případné reakce a diskusi.


 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Komunitní činnost

Z role původně opozičního zastupitele se toho moc prosadit nedá, neboť nejste v pozici, abyste rozhodovali o financích a prioritách, na které se použijí. Nicméně svým úsilím jsem se za pomoci laskavého přístupu sousedů, několika pozitivně naladěných zástupců radnice, úřadu městské části a Policie ČR zasadil o osazení naší ulice příčnými prahy pro zpomalení rychlosti automobilů v nebezpečném, klesajícím úseku. Čeho si však cením nejvíce je obnova oplocení a pozvednutí zcela neutěšeného stavu zahrádkářské osady Zelený pruh na Dobešce. Z pozice radního MČ je situace jednodušší, o to více se však snažíte pro komunity a lokality, které jsou Vám blízké, pracovat. Ať už je to renovace komunitního hřiště nebo vyčištění prostoru od vizuálního smogu v Branické ulici (kontejnery na tříděný odpad, "les" dopravních značek). Ohlasy nejen místních občanů mě utvrdily, že i předem těžko představitelná snaha o změnu stylu má smysl a já budu v této činnosti bez ohledu na výsledky komunálních voleb pokračovat.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost