Vize pro Prahu 4

Jsem hluboce přesvědčený, že člověk by měl nejen v politice dělat to, čemu opravdu rozumí a má s tím nějaké zkušenosti, až už profesní nebo osobní. Mým takovým oborem je problematika životního prostředí a vody. Jsem vděčný za to, že do komunální politiky v Praze 4 mohu přinést zkušenosti a znalosti pro posílení významu vody, vodních prvků a ploch v městské krajině a dále se věnovat zejména řešení nadměrné hlučnosti, kultivaci veřejného prostoru a nehezkým doprovodným jevům souvisejícím s problematikou odpadového hospodářství – nepořádek snad nemá rád nikdo z nás. A místo planých slibů nabízím zcela konkrétní a funkční řešení.

Neslibuji. Nabízím řešení


Více květnatých luk

Květnaté louky ve městě. Téma, které se líbí takřka všem. S myšlenkou udělat z Prahy 4 pražského lídra v jejich počtu i celkové rozloze jsem přišel na podzim roku 2019. Na jaře 2020 jsme vyseli první květnatou louku na Novodvorské, o rok později to bylo 6 luk a v roce 2023 jste se jimi mohli těšit již na 15 lokalitách a celkové ploše 4 500 m2. Kromě estetického hlediska a kultivace městského prostředí podporují druhovou rozmanitost hmyzu ve městě. A kdo je někdy osobně navšítil, ví, o čem mluvím. Mým úmyslem je louky nadále rozšiřovat do dalších částí Prahy 4 na celkovou rozlohu jednoho hektaru (10 000 m2). To bychom se pak stali lídrem i v celém Česku. Více se o tématu včetně několika TV reportáží dozvíte na webu PinCity.

Hezčí a funkční kontejnery

Nejsem sám, koho často trápí trápí nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Většinou je zatím nižší frekvence vývozu, než by bylo potřeba, ale také nezodpovědnost jednotlivců či firem, kteří k nim či do nich odkládají věci, které měly skončit ve sběrném dvoře. Ohledně frekvence svozů se na mě můžete s důvěrou obrátit, je to sice záležitost magistrátu, ale využiji své kontakty a udělám pro to, co budu moci. Co mohu ovlivnit je však kultivace veřejného prostoru, kdy staré zašlé barevné nádoby nahrazujeme v posledních letech za přívětivější šedé, více se o tématu dozvíte na webu MČ Praha 4. V tomto hodláme pokračovat tak dlouho, než se mi podaří přesvědčit kolegy a Pražské služby, že uzrál čas na kontejnery podzemní. Jednou to přijde.

Další propustné povrchy

Viděli jste film 50 odstínů šedi? Je to přesně co mě napadne, pokud se s kočárkem procházím Prahou 4 – několik generací asfaltových vrstev a záplat, někdy zcela nesmyslně překrývajících překrásné „kočičí hlavy“ (oranžové dlažební kostky) z předminulého století. Třeba v ulici Mezivrší. Někde jsem slyšel, že místní nechtějí opravu proto, že by tam pak auta jezdila moc rychle (je to hodně z kopce). Takto ale přece nelze argumentovat v 21. století, rozumné dopravní opatření by vše vyřešilo. Jako hydrolog při opravě povrchů silnic a chodníků vždy tlačím na to, aby město použilo kamennou dlažbu místo asfaltu. Je to nejen estetické, ale i ekologické, voda se může vsakovat a povrch se v létě tolik nezahřívá. Že to jde, dokazuje nedávná rekonstrukce Branické ulice. Více v příspěvku na YouTube, který se věnuje i dalším adaptačním opatřením Prahy 4 na změnu klimatu.

Nové vodní biotopy

Kdo by si rád nezaplaval v čisté a chladné vodě, navíc v příjemném prostředí skalek a vodních rostlin? Jedním z řešení mohou být umělé biotopy, vybudované na čistých vodních tocích či napájené podzemní vodou (pramen, vrt). I v parném létě je teplota vody v biotopu do 20 stupňů Celsia a voda tak dokonale osvěží. Jeden pěkný biotop před lety vyrostl v Lysolajském údolí pod Zázračnou studánkou revitalizací požární nádrže. Už v létě 2019 jsem přišel s myšlenkou vybudovat obdobný biotop i v Praze 4 a v červenci 2023 jsme jej v Braníku skutečně otevřeli veřejnosti. Hlavním posláním Branického vodního biotopu na konci ulice Za Mlýnem je však ekologicko-vzděláváací funkce a podpora tamních mokřadních společenstev. Vykoupání se na vlastní nebezpečí v čisté vodě nikomu bránit nebudeme. Více se o tématu dozvíte nawebu PinCity a v příspěvku na YouTube, který se věnuje adaptačním opatřením Prahy 4 na změnu klimatu.

Kultivace veřejného prostoru

Kultivace veřejného prostoru obnáší mnoho drobných činností. Jistě, nelze to srovnávat s velkými investičními akcemi, ale tyto drobnosti tvoří celek a velmi často jsou lidem na očích. Jsou to přesně ty věci, které můžete snadno ovlivnit i Vy. Ať už jde o opravy chodníků či schodů, nebo třeba zanedbaného kontejnerového stání či prořezání obecní vegetace dotýkající se fasády Vašeho domu. Poukud takový podobný nedostatek někde uvidíte, budu Váš podnět řešit osobně. Neváhejte se na mě proto kdykoliv emailem (tomas.hrdinka@praha4.cz) či prostřednictvím kontaktního formuláře obrátit.

Přívětivá a chytrá Praha 4

Jak udělat pro občany Prahu 4 z hlediska služeb přívětivější? Třeba revitalizovat místa komunitního setkávání, kterými mohou být i dosluhující griloviště. Jedno takové je nově na břehu Vltavy v Braníku, druhé u při Klánově ulici v Hodkovičkách. Bylo mi ctí přivézt tento kvalitní, minimalistický a vandalům odolný mobiliář do Prahy. Anebo je libo smart toaletu, kde se dá zaplatit kartou či SMS? Jednu máme nově na Roztylském náměstí na Spořilově a druhou na dětském hřišti Na Mlejnku v Braníku. Maličkosti, které jsou vidět a potěší, a proto bych chtěl síť obojího postupně rozšiřovat. Více se o tématu včetně TV reportáží dozvíte zde (griloviště) a zde (smart toaleta).

Revitalizace parků a potoků

Revitalizace parků, zahrad a potoků. Velké téma, léta plánování, projektování a příprav a teď i první výsledky. Po mnoha diskusích s občany jsme v roce 2020 kompletně zrevitalizovali zcela zpustlou zahradu Jeremenkova (více včetně TV reportáže zde). Výsledkem je přijatelný kompromis mezi funkcí pro lidi a funkcí pro přírodu. V roce 2023 jsme otevřeli vodní biotop v Braníku (více zde), na jaro 2024 chystáme revitalizaci Branického náměstí (více zde) a v roce 2025 první fázi revitalizace parku Jezerka, včetně nefunkčního jezírka (více zde). Z potoků je hotová nultá etapa revitalizace Kunratického potoka, bude se pokračovat dál proti proudu od Vltavy až do Krče. To je můj svět a budu se v něm angažovat i nadále.

Péče o zeleň a výsadba alejí

Péče o zeleň je jedním z největších témat vůbec. S novou firmou, která se nám o zeleň stará, byl nastaven zcela nový standard péče a komunikace. Sekáme z rozmyslem, tedy nikoliv v období déledobého sucha a horka), a hlavně ponecháváme trávu vyšší v místech, kde lidem nevadí, například kolem kmenů stromů, na svazích či podél potoků (podrobněji zde). Také na dočištění chodníků od trávy či listí narozdíl od magistrátu nepoužíváme motorové fukary, ale košťata. Ještě důležitější než travní porosty jsou pro město stromy a jejich blahodárný stín. Vysazujeme jich stovky ročně, včetně zcela nových alejí, jako je ta na vrchu Kapitol v Michli ze 23 růžově kvetoucích sakur, která nově ponese jméno „alej Renáty Tyršové“. Je to mé „dítě“ a držím jí palce, ať tam je i za 50 let. Více informací včetně TV reportáže na webu MČ Praha 4 a na webu Pincity.

Snižování hlukové zátěže

Složitou problematikou hluku jsem se začal intenzívně zabývat v souvislosti s koncerty v branických Ledárnách a stížnostmi občanů. Tento typ hluku není narozdíl od hluku z dopravy či průmyslu zákonem limitován a ani potřebná magistrátní vyhláška, ke které se zavázala tehdejší radní pro legislativu, neexistuje. Je to tedy běh na delší trať, ale soukolí se snad již dalo do pohybu (podrobněji zde). Smyslem není někoho omezovat, ale nastavit pravidla. Ohledně hluku z dopravy budu dál přesvědčovat magistrát o nutnosti kvalitní, vysoké protihlukové stěny či položení tichého asfaltu na Jižní spojce od Barrandovského mostu do Krče. Inspirací je pro mě pro světlo prostupná stěna na magistrále u Budějovické. Potěšilo by to nejen stovky, jako je tomu u hluku z koncertů v Ledárnách, ale rovnou desetitisíce občanů Prahu 4.

Nové lavičky k zastávkám

V roce 2021 nechal magistrát bez mrknutí roka odstranit modré reklamní lavičky ze zastávek MHD, a to bez jediné náhrady! V praze 4 to bylo 305 laviček, asi jste si všimli. Dokonce o tom psal i deník Blesk. Tuto ostudu se MČ Praha 4 rozhodla řešit z vlastních rezerv a znovu dodala do ulic a zastávek více než 100 laviček prvotně určených pro naše parky. Prioritně jsme osadili centrální přestupní uzly, zastávky v okolí hřbitovů, zdravotnických a sociálních zařízení, lidé se o lavičky stále hlásí. Až před komunálními volbami 2022 se magistrát probudil a nějaké lavičky Praze 4 dodal, bohužel to stále nestačí saturovat poptávku. Pokud víte, kde chybějí, obraťte se na mě prostřednictvím kontaktního formuláře a já jejich instalaci zařídím.

Přívětivé parkové stezky

Podobně jako je tomu u silnic a chodníků, existuje jedno přírodě blízké řešení i pro parkové stezky. Ty jsou většinou vyšlapány lidmi přirozeně v nejkratších směrech. Nejjednodušší je využít tyto preferenční cesty (protože jinudy než nejkratší cestou lidé chodit nebudou) a udělat z nich takzvané mlaty. Určitě jste se s nimi na svých cestách parky již setkali, v centru jsou poměrně běžné, v Praze 4 jsou k vidění první vlaštovky (např. v parku na Zeleném pruhu či v zahradě Jeremenkova) a jejich síť neustále rozšiřujeme. Pokud se dobře založí, vydrží dlouhá léta a hlavně, fungují!

Okamžitý úklid nepořádku

Protože z vlastní zkušenosti vím, že největším nepřítelem v komunální politice je čas, je rychlá pomoc často dvojí pomocí. Existují případy, kdy úřad může zasáhnout opravdu efektivně, v řádu hodin, maximálně jednotek dnů. Je tomu typicky v případě jednorázového úklidu odložených věcí či počínajících skládek v místech, která jsou veřejně přístupná, a k jejichž úklidu se nikdo nemá. Pokud si něčeho takového všimnete, můžete mě kontaktovat emailem (tomas.hrdinka@praha4.cz) či prostřednictvím kontaktního formuláře a naše mobilní jednotka úklid zařídí.

Pružné odtahování vraků

Typický příklad z Prahy 4. Odstavené auto na ulici s vytlučenými okny, vypuštěnými gumami, vyrabovaným interiérem a přitom se stále připnutými registračními značkami, podle kterých lze dohledat majitele vozidla. Dříve tu byla obava, jestli auto může být odtaženo a náklady pak zpětně vymáhány, nicméně nová městská vyhláška věci usnadnila. Stačí poslat tip na tomas.hrdinka@praha4.cz, necháme věc okamžitě prověřit, rozjedeme byrokratické soukolí (bohužel) a vrak v dohledné době odstraníme. Jde to snáze než dříve, nemusí to být na roky. A v ulicích bude volněji.