Novinky

Vážení občané, milí přátelé, kolegové,
pod obrázkem Podolského přístaviště najdete stručný přehled událostí a novinek, které se mě, mých přátel nebo mojí činnosti bezprostředně týkají. V případě, že je zde pozvánka na nějakou akci, budu rád, když přijdete a aktivně se zapojíte. Pokud budete chtít nějakou záležitost více prodiskutovat či získat více informací, obraťte se na mě, prosím, prostřednictvím kontaktního formuláře.

30. 6. 2019  Městská část Praha 4 umožní ekologicky vytřídit oleje a tuky. S touto myšlenkou jsem se jako radní pro životní prostředí a zároveň hydrolog-vodohospodář od počátku ztotožnil. Uvidíme, zda se pilotní provoz na 5 vytipovaných stanovištích tříděného odpadu osvědčí.

24. 6. 2019  V prázdninovém čísle radničního časopisu Tučňák vyjde můj příspěvek k tématu správy životního prostředí v naší městské části, kdy prioritou musí být zajištění čistoty veřejných prostranství a až poté lze vymýšlet a realizovat další, byť bohulibé nápady.

20. 6. 2019  Rada MČ Praha 4 včera schválila dotační program na podporu akumulace a využití srážkových vod, kterým jsem zrevidoval původní návrh předchozího radního vysoutěžené (typizované) nádoby darovat. Věřím, že takto si občané budou moci narozdíl od původního návrhu vybrat takovou retenční nádrž, která jim rozměrově, vzhledově i materiálově bude nejlépe vyhovovat a využijí ji k zamýšlenému účelu.

19. 5. 2019  Chcete být slyšet? Potřebujete se poradit? Tíží Vás něco v naší městské části nebo naopak máte nápad pro její rozvoj, který si nechcete nechat jen pro sebe? Sjednejte si se mnou schůzku nebo za mnou přijďte na radnici. Těším se na Vás.

13. 5. 2019  Srdečně Vás zvu na putovní výstavu při příležitosti 100. výročí od založení Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Výstava, kterou jsem autorsky zaštítil a která se kromě 12 veřejných univerzit zastaví i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, nabízí historický exkurz i průřez současným výzkumem a širokým záběrem vědeckého působení naší instituce v oblasti vody a vodního hospodářství.

11. 5. 2019  Ve 2. květnovém týdnu jsem se zúčastnil několika velmi důstojných pietních akcí, kde jsme společně se zástupci radnice, Armády ČR a České obce sokolské vyjádřili úctu hrdinům a obětem pražského povstání a konce 2. světové války.

24. 4. 2019  Rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 4 jsem byl zvolen uvolněným radním pro životní prostředí a místní Agendu 21. Této volby si velmi vážím a v souladu s představenými Vizemi pro Prahu 4 (vizte záložku vpravo nahoře) se vynasnažím udělat maximum možného ve prospěch občanů a environmentálního rozvoje Prahy 4.

22. 3. 2019  Při příležitosti Světového dne vody jsem byl pozván do Studia 6 České televize pohovořit o průběhu letošní zimy a jejího vlivu na zmírnění dlouhodobého sucha.

25. 2. 2019  V březnovém čísle radničního časopisu Tučňák vyjde můj příspěvek k tématu umělých biotopů, které bych rád dále rozvíjel, podporoval a bude-li vůle, tak i na území naší městské části zrealizoval.

17. 1. 2019  Rozhodnutím Rady MČ jsem byl jmenován členem redakční rady časopisu Tučňák, který pravidelně dostávají všichni občané naší městské části do svých schránek. Věřím, že se mi s kolegy podaří dát našemu časopisu novou, čtenářsky přívětivější tvář.

20. 12. 2018  Rozhodnutím Rady MČ Praha 4 jsem byl jmenován členem komise rady pro životní prostředí a členem rady pro místní Agendu 21. Těším se na spolupráci s Vámi, přijďte na jednání.

5. 11. 2018  Městský soud v Praze vyhověl stížnosti naší oblastní organizace na výsledek voleb podaný mým jménem na přezkum volebního výsledku. Rozhodnutím jsme pro naše hnutí získali 8. mandát a výrazně tak posílili náš zastupitelský klub.

8. 10. 2018  Ve volbách 2018 do zastupitelstev obcí jsem obhájil svůj mandát za hnutí ANO na další čtyřleté období jako zastupitel MČ Praha 4. Velmi mě těší druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, čehož si velmi vážím a svým voličům za ně děkuji.