Politika

Do politiky jsem vstoupil v rámci parlamentních voleb v roce 2013 jako poradce tehdy ještě mladého hnutí ANO v oboru životní prostředí, členem hnutí ANO jsem od roku 2014. V témže roce jsem byl občany Prahy 4 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 4, v roce 2018 jsem mandát obhájil. Z pozice neuvolněného zastupitele jsem se věnoval zavádění principů tzv. místní Agendy 21 do naší městské části a problematice životního prostředí. Společně s kolegy jsme pro občany Prahy 4 uspořádali celkem 6 veřejných fór, kde občané mohli vyslovit své názory na fungování Prahy 4 a přispět tak k jeho vylepšení. V dubnu 2019 jsem byl zvolen uvolněným radním pro životní prostředí a místní Agendu 21. Pravidelně publikuji a také působím v redakční radě radničního časopisu Tučňák a dále se angažuji v komunitní činnosti, např. podpoře a obnově zahrádkářských kolonií na území hl. m. Prahy.

 1. Politika
 2. Místní Agenda 21
 3. Mé názory
 4. Komunitní činnost

Místní Agenda 21

Po mém zvolení do Zastupitelstva MČ Praha 4 v roce 2014 jsem se začal věnovat rozběhu a rozvoji místní Agendy 21, nejdříve jako člen komise Rady pro místní Agendu 21, později jako její předseda. Tento poměrně nový nástroj komunální politiky, který si již osvojila řad měst v Česku, napomáhá skrze názory a podněty občanů kultivovat veřejný prostor tím, že se občané aktivně podílejí na utváření politiky města nebo městské části – a to i v čase mimo volby. Mohou tak MČ upozornit na řadu pro ni neviditelných problémů, které pak ona s větším či menším časovým zpožděním řeší. Občané Prahy 4 mohli své podněty k 10 tematickým okruhům vyjádřit na 6 veřejných fórech, konaných v různých čtvrtích Prahy 4 a některé podněty se podařilo skutečně realizovat. Bohužel jich nebylo tolik, kolik by si občané zasloužili, a to i z důvodu neochoty současné Rady se k některým složitějším podnětům postavit čelem. Tento přístup bych velmi rád změnil. Občané mají právo být informováni o tom, jak se s jejich podněty naložilo. Doufám, že se mi to z pozice gesčně odpovědného radního podaří.

 1. Politika
 2. Místní Agenda 21
 3. Mé názory
 4. Komunitní činnost

Mé názory

V obrazové galerii si můžete prohlédnout náhledy mých osobních i politických názorů na řešení konkrétních problémů se vztahem k Praze 4. Jedná se o mé pravidelné příspěvky do radničního časopisu Tučňák a několik příspěvků do časopisu Vaše 4. Delší příspěvky si je rovněž možné stáhnout ve formátu PDF z příslušných odkazů. Děkuji Vám za Vaše reakce a diskusi.

 1. Politika
 2. Místní Agenda 21
 3. Mé názory
 4. Komunitní činnost

Komunitní činnost

Z role původně opozičního zastupitele se toho moc prosadit nedá, neboť nejste v pozici, abyste rozhodovali o financích a prioritách, na které se použijí. Nicméně svým úsilím jsem se za pomoci laskavého přístupu svých sousedů, několika pozitivně naladěných zástupců radnice, úřadu městské části a Policie ČR zasadil o osazení naší ulice příčnými prahy pro zpomalení rychlosti automobilů v nebezpečném, klesajícím úseku. Čeho si však cením nejvíce je obnova oplocení a pozvednutí zcela neutěšeného stavu zahrádkářské osady Zelený pruh na Dobešce. Ohlasy nejen místních občanů mě jen utvrdily, že i předem těžko představitelná snaha o změnu má smysl a já budu v této činnosti bez ohledu na výsledek komunálních voleb pokračovat.

 1. Politika
 2. Místní Agenda 21
 3. Mé názory
 4. Komunitní činnost