Politika

Do politiky jsem vstoupil v rámci parlamentních voleb v roce 2013 jako poradce tehdy ještě mladého hnutí ANO v oboru životní prostředí, členem hnutí ANO jsem od roku 2014. V témže roce jsem byl občany Prahy 4 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 4, v roce 2018 jsem mandát obhájil. Z pozice neuvolněného zastupitele jsem se věnoval zavádění principů tzv. místní Agendy 21 do naší městské části a problematice životního prostředí. Společně s kolegy jsme pro občany Prahy 4 uspořádali celkem 6 veřejných fór, kde občané mohli vyslovit své názory na fungování Prahy 4 a přispět tak k jeho vylepšení. V dubnu 2019 jsem byl zvolen uvolněným radním pro životní prostředí a místní Agendu 21. Pravidelně publikuji a také působím v redakční radě radničního časopisu Tučňák a dále se angažuji v komunitní činnosti, např. podpoře a obnově zahrádkářských kolonií na území hl. m. Prahy.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Životní prostředí

V souladu s Vizemi pro Prahu 4 bych se jako radní pro životní prostředí rád soustředil zejména na 1) zlepšení péče o zeleň a zefektivnění úklidu veřejných prostranství, 2) posílení významu vodního hospodářství (revitalizace vodních toků, instalace pítek a realizace umělých biotopů) a v neposlední řadě na první pohled „neviditelné“, ale o to citlivější 3) omezení hlukové zátěže v naší městské části. A stejně jako v mé vodohospodářské praxi považuji za velmi důležitou osvětu, kterou se snažím šířit skrze své názory i při setkávání s občany. Vybrané střípky z mé práce si lze prohlédnout v obrazové galerii a z přiložených odkazů. Na tomto místě bych velmi rád poděkoval kolegům zastupitelům a především úředníkům, bez jejichž spolupráce a pomoci nelze agendu komunálního politika efektivně naplňovat. Těším se na další spolupráci.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Místní Agenda 21

Po mém zvolení do Zastupitelstva MČ Praha 4 v roce 2014 jsem se začal věnovat rozběhu a rozvoji místní Agendy 21, nejdříve jako člen komise Rady pro místní Agendu 21, později jako její předseda. Tento poměrně nový nástroj komunální politiky, který si již osvojila řad měst v Česku, napomáhá skrze názory a podněty občanů kultivovat veřejný prostor tím, že se občané aktivně podílejí na utváření politiky města nebo městské části – a to i v čase mimo volby. Mohou tak MČ upozornit na řadu pro ni neviditelných problémů, které pak ona s větším či menším časovým zpožděním řeší. Občané Prahy 4 mohli své podněty k 10 tematickým okruhům vyjádřit na 6 veřejných fórech, konaných v různých čtvrtích Prahy 4 a některé podněty se podařilo skutečně realizovat. Bohužel jich nebylo tolik, kolik by si občané zasloužili, a to i z důvodu neochoty současné Rady se k některým složitějším podnětům postavit čelem. Tento přístup bych velmi rád změnil. Občané mají právo být informováni o tom, jak se s jejich podněty naložilo. Doufám, že se mi to z pozice gesčně odpovědného radního podaří.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Mé názory

V obrazové galerii si můžete prohlédnout náhledy mých osobních i politických názorů na řešení konkrétních problémů či k tématům se vztahem k Praze 4. Jedná se o mé pravidelné příspěvky do radničního časopisu Tučňák a několik příspěvků do časopisu Vaše 4. Delší příspěvky si je rovněž možné stáhnout ve formátu PDF z příslušných odkazů. Děkuji Vám za Vaše případné reakce a diskusi.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost

Komunitní činnost

Z role původně opozičního zastupitele se toho moc prosadit nedá, neboť nejste v pozici, abyste rozhodovali o financích a prioritách, na které se použijí. Nicméně svým úsilím jsem se za pomoci laskavého přístupu svých sousedů, několika pozitivně naladěných zástupců radnice, úřadu městské části a Policie ČR zasadil o osazení naší ulice příčnými prahy pro zpomalení rychlosti automobilů v nebezpečném, klesajícím úseku. Čeho si však cením nejvíce je obnova oplocení a pozvednutí zcela neutěšeného stavu zahrádkářské osady Zelený pruh na Dobešce. Ohlasy nejen místních občanů mě jen utvrdily, že i předem těžko představitelná snaha o změnu má smysl a já budu v této činnosti bez ohledu na výsledek komunálních voleb pokračovat.

 1. Politika
 2. Životní prostředí
 3. Místní Agenda 21
 4. Mé názory
 5. Komunitní činnost