Tomáš Hrdinka

hydrolog, geograf
a radní MČ Praha 4

 1. Vítejte
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt

O mně

Od chvíle, co jsem se před 43 lety v Podolí narodil, se začal rozvíjet můj osobní vztah k Praze 4, k městské části tak pestré a krásné zároveň. Po studiích na Gymnáziu Jana Keplera jsem vystudoval geografii na Karlově univerzitě, kde jsem krátkou chvíli učil a nyní pracuji ve Vodohospodářském institutu T. G. Masaryka v Podbabě. Má práce je mi zároveň i koníčkem. V komunální politice působím od roku 2014, v roce 2019 jsem byl zvolen členem rady MČ Praha 4. Jsem ženatý, s manželkou Lenkou máme syna Víta a dceru Alžbětu. Rád cestuji, poznávám nové krajiny a kultury, a také se rád vracím zpátky k nám do Česka, do Prahy, do naší městské části.

 1. Úvodem
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt

Vize pro Prahu 4

Jsem hluboce přesvědčený, že člověk by měl nejen v politice dělat to, čemu opravdu rozumí a má s tím nějaké zkušenosti, až už profesní nebo osobní. Mým takovým oborem je problematika životního prostředí a vody. Jsem vděčný za to, že do komunální politiky v Praze 4 mohu přinést zkušenosti a znalosti pro posílení významu vody, vodních prvků a ploch v městské krajině a dále se věnovat zejména řešení nadměrné hlučnosti, kultivaci veřejného prostoru a nehezkým doprovodným jevům souvisejícím s problematikou odpadového hospodářství – nepořádek snad nemá rád nikdo z nás. A místo planých slibů nabízím zcela konkrétní a funkční řešení.

 1. Úvodem
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt

Politika

Do politiky jsem vstoupil v rámci parlamentních voleb v roce 2013 jako poradce tehdy ještě mladého hnutí ANO v oboru životního prostředí, členem hnutí ANO jsem od roku 2014. V témže roce jsem byl občany Prahy 4 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 4. Z pozice neuvolněného zastupitele jsem se věnoval zavádění principů tzv. místní Agendy 21 do naší městské části a problematice životního prostředí. Společně s kolegy jsme pro občany Prahy 4 uspořádali celkem 6 veřejných fór, kde občané mohli vyslovit své názory na fungování Prahy 4 a přispět tak k jeho vylepšení. V dubnu 2019 jsem byl zvolen uvolněným radním pro životní prostředí a místní Agendu 21, v roce 2022 jsem mandát obhájil. Pravidelně publikuji a také působím v redakční radě radničního časopisu Tučňák a dále se angažuji v komunitní činnosti, např. podpoře a obnově zahrádkářských kolonií.

 1. Úvodem
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt

Práce

Po 2 letech práce asistenta na katedře fyzické geografie PřF UK jsem od roku 2010 zaměstnán ve Vodohospodářském institutu T. G. Masaryka v Podbabě. Pracuji v oboru hydrologie povrchových vod, zabývám se dopady změny klimatu (zejména období sucha) na vodní zdroje, kdy s kolegy navrhujeme příslušná adaptační opatření. Spolupracuji s firmou ČEZ na hydrologickém průzkumu plochy pro výstavbu nového jaderného zdroje Dukovany, publikuji odborné články a píši posudky s hydrologickou a vodohospodářskou tematikou. Při své práci často pobývám v terénu, což jsem si osvojil již na univerzitě, a právě střídání práce venku a v kanceláři mě vnitřně naplňuje. V posledních letech se zabývám osvětou veřejnosti v oblasti vody, vedu odborné exkurze a podílím se na firemním PR.

 1. Úvodem
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt

Cestování

Již od mých raných let, kdy jsem hodiny strávil nad atlasy světa a cestopisy, jsem měl předurčeno stát se geografem se zájmem o cestování a poznávání nových krajin a kultur. Ať už pracovně či soukromě jsem měl to štěstí navštívit krajinově úžasné země jako Chile nebo Kyrgyzstán a poznat štědrost, pohostinnost a ochotu místních lidí v zemích jako Jižní Korea nebo Seychely. Cesty si vždycky s manželkou plánujeme sami, jako geograf bych ani nemohl jinak. Kromě nižších nákladů to s sebou přináší i jistý prvek dobrodružství a překvapení, které jsou kořením každé cesty. Návštěvu takových zemí, i kdyby to mělo být jednou za život, mohu jen vřele doporučit.

 1. Úvodem
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt

Kontakt


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
 1. Úvodem
 2. O mně
 3. Vize pro P4
 4. Politika
 5. Práce
 6. Cestování
 7. Kontakt